KSZTAŁTOWNIKI GORĄCOWALCOWANE

ceowniki stalowe UNP
o wymiarach 50 - 340 mm
o długościach fabrykacyjnych
w gatunkach S235JRG2, S355J2G3

dwuteowniki stalowe NP
o wymiarach 80-550 mm
o długościach fabrykacyjnych
w gatunkach S235JRG2, S355J2G3

kątowniki stalowe
o wymiarach 20x20x3 - 100x100x12
o długościach fabrykacyjnych
w gatunkach S235JRG2, S355J2G3