STAL ZBROJENIOWĄ I PRĘTY

pręty zbrojeniowe gładkie i żebrowane
o średnicy: 6 - 32 mm

w długościach fabrykacyjnych

walcówkę o średnicy: 5,5 - 8 mm
w gatunkach:
St3S, RSt37-2, S235JRG2, St3S-b, St1x

pręty płaskie (płaskowniki) o wymiarach:
20-60 x 4; 20-28 x 5 - 12; 30-40 x 5 - 6;
45-65 x 5 - 6; 45-65 x 8 - 20;55 x 25 - 30;
60-100 x 25 - 40; 70 -100 x 5 -20;
110-150 x 8 - 40
w długościach fabrykacyjnych
w gatunkach: St3S, RSt37-2, 18G2A i inne

pręty kwadratowe o wymiarach:
10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20 mm
w gatunkach: St3S, St3SX, RSt37-2, St3S-b i inne