BLACHY

blachy zimnowalcowane
ze stali węglowej tłoczne i konstrukcyjne, oliwione i nie oliwione
w kręgach i w arkuszach o grubościach:
0,40 - 2,50 mm
szerokości kręgów:
700 - 1000 mm dla grubości 0,40 - 0,59 mm
700 - 1500 mm dla grubości 0,60 - 2,50 mm
wymiary arkuszy:
1000 x 2000; 1250 x 2500; 1500 x 3000 mm

blachy gorącowalcowane
ze stali węglowej tłoczne i konstrukcyjne gładkie
w kręgach o grubościach 2,0 - 6,0 mm
i w arkuszach o grubościach: 2,0 - 12,0 mm
szerokości kręgów: 1000 - 1500 mm
wymiary arkuszy:
1000 x 2000; 1250 x 2500; 1500 x 3000;
1500 x 6000 mm

ryflowane (żeberko lub łezka)
w arkuszach o grubości: 3,5 - 12 mm
wymiary arkuszy:
1000 x 2000; 1250 x 2500; 1500 x 3000;
1500 x 6000 mm

blachy ocynkowane

blachy ocynkowane ogniowo
cynkowane ogniowo metodą Sendzimira powłoką cynku Z-200, Z-275 oliwione i nieoliwione w kręgach i w arkuszach o grubościach:
0,40 - 2,50 mm
szerokości kręgów: 1000 - 1250 mm
wymiary arkuszy:
1000 x 2000; 1250 x 2500 mm